Ondernemingsplan

Aan de hand van een goed onderbouwd ondernemingsplan kun je beoordelen of de onderneming die je wilt gaan starten voldoende levensvatbaar zal zijn en de hoogte van een eventuele financiering inschatten.

Voor jou als ondernemer kan het accepteren van risico’s misschien een vanzelfsprekendheid zijn, banken en investeerders hebben er  juist een afkeer van. Een goed leesbaar en doorgerekend plan is daarom geen garantie dat een mogelijke financieringsaanvraag goedgekeurd wordt. Het vergroot daar wél de kans op, ongeacht of je het al dan niet zelf geschreven hebt.

Waar het om jouw nieuwe bedrijf gaat zijn financiers namelijk vooral  geïnteresseerd in jouw ideeën en je visie voor de langere termijn. Als jouw denkwijze overtuigend genoeg bij hen overkomt, worden de details belangrijk en komt je ondernemingsplan om de hoek kijken.

Schrijf je dat niet zelf, dan is het wel heel belangrijk dat je er nauw bij betrokken bent. De basisideeën moeten namelijk van jou komen, een professional brengt die dan wel duidelijk onder woorden en maakt ze cijfermatig inzichtelijk. Dat is niet alleen belangrijk voor je bedrijfsfinanciering maar ook voor je eigen inzicht.

Dus als jou plan er niet alleen maar gelikt hoeft uit te zien, als je niet bang bent om je oorspronkelijke ideeën hier en daar wat bij te stellen en er moet uit naar voren komen dat jij zelf er de belangrijkste bijdrage aan geleverd hebt….

dan zit je nu op de goede website te lezen en kunnen wij je verder helpen.

De Afgesproken Werk Groep bestaat uit een groep ondernemers die zowel zelfstandig als via onze cluster hun diensten aanbieden. En we helpen je, als onderdeel van onze ondersteuning ook bij het schrijven van je ondernemingsplan.

Wij werken daarbij niet vóór maar mét jou aan je concept, dat we samen gaan opstellen en dat dus uiteindelijk gewoon joúw bedrijfsplan wordt. Om dit uitgangspunt te waarborgen, zullen we regelmatig telefonisch en emailcontact met elkaar hebben, zodat we over je ideeën van gedachten kunnen wisselen.

Wim

 

logoweb2view      logo     Team ballen      jiglogo      LogoAWG-def     Logo adviesbureau     Logogritt AWG site

Basic RGB         JAG-logo-zonder-tekst         Profielbalk-2        logoshifty AWG site        logo_new