Juridisch advies en incasso

De naam van ons Juridisch Advieskantoor Geldrop korten we af met de letters J A G.

Je vindt ons kantoor in het centrum van Geldrop en we presenteren ons op deze
AWG pagina graag als laagdrempelig en informeel, maar geven ook meteen aan dat we vasthouden aan onze objectiviteit.

Evenmin als de andere ondernemers binnen de AWG-groep, vormt ons kantoor geen onderdeel van het collectief. De initiatiefnemers hebben ons slechts verzocht, om de door AWG beoogde doelgroep tegen acceptabele tarieven van juridische adviezen en ondersteuning te voorzien. Wij geven daar graag onze medewerking aan, zij het zo dat we niet via de AWG groep, maar rechtstreeks aan onze cliënten factureren.

Onze bereidheid voor die medewerking is onder andere gebaseerd op een gedeeld uitgangspunt. Wij zien graag dat jij in voorkomende gevallen niet aarzelt om contact met ons op te nemen. Als de AWG Groep daarbij als tussenschakel een deel van je schroom wegneemt, is dat alleen maar goed. Je laatste twijfels nemen we dan in ons eerste gratis gesprek wel weg.

Persoonlijke ontmoeting
Wij denken dat een persoonlijke ontmoeting noodzakelijk is om het dilemma waar je mee worstelt slagvaardig aan te pakken. Je kunt op ongedwongen wijze jouw verhaal aan ons kwijt. Wij nemen daartoe ruimschoots de tijd. Op basis van dit inleidende gesprek, geven we een indicatie van de haalbaarheid van je zaak, leggen we je verschillende (keuze)mogelijkheden voor en bieden we inzicht in de kosten waar je rekening mee moet houden.

Doorverwijzing via de AWG Groep
AWG kan dus voor jou het eerste contact met ons kantoor leggen. Je kunt daarbij aangeven dat zij je zaak of geschil alvast voor ons inzichtelijk maken en je eerste gratis en vrijblijvend  gesprek voor je agenderen. Zo wordt je zaak efficiënt aangemeld en opgestart en profiteer je als ondernemer zichtbaar van een doorverwijzing via de AWG Groep.

Als Juridisch Advieskantoor Geldrop zijn wij onder meer actief in
Arbeids- en ontslagrecht, ingebrekestellingen en zakelijk incasso, aansprakelijkheid en schade, second opinion en mediation, bestuursrechtelijke kwesties, opstellen of toetsing van algemene voorwaarden, consumentenrecht en overeenkomstenrecht.

Meer informatie en tarieven
Naast een adviserende rol verlenen wij ook juridische ondersteuning in uiteenlopende gerechtelijke procedures. Raadpleeg onze website www.juridischadvieskantoorgeldrop.nl voor meer uitgebreide informatie over deze vorm van dienstverlening. Onze website biedt de mogelijkheid om je zaak digitaal aan te melden, maar bellen kan natuurlijk ook.

Onze zakelijke klanten kunnen gebruik maken van ons vaste lage uurtarief ad € 125,00 exclusief 6% kantoorkosten en 21% BTW. Voor spoedeisende zaken of kwesties van complexe aard, hanteren we andere tarieven.

Zakelijke incasso ondernemers kunnen voor aanvullende informatie over onze incasso-dienstverlening terecht op ons digitale ondernemersloket www.incassokantoorgeldrop.nl

Mr. Dr. A.H.H. Smits
Juridisch Advieskantoor Geldrop

 

logoweb2view      logo     Team ballen      jiglogo      LogoAWG-def     Logo adviesbureau     Logogritt AWG site

Basic RGB         JAG-logo-zonder-tekst         Profielbalk-2        logoshifty AWG site        logo_new