De zin en onzin van een disclaimer

Je kent ze wel: die prachtige volzinnen, waarmee een bedrijf of organisatie je duidelijk wil maken dat hij geen aansprakelijkheid aanvaardt  voor de juistheid en/of de mogelijke nadelige gevolgen van de verstrekte informatie: de disclaimer of het exoneratiebeding.

Je kunt jezelf afvragen of zo’n vrijwaringsclausule wel zinvol, noodzakelijk of verstandig is. Een stukje tekst waarin iemand zijn of haar aansprakelijkheid afwijst of beperkt.

Het is niet altijd mogelijk om met een disclaimer je aansprakelijkheid af te wenden. Net als het bordje bij de garderobe of de mededeling dat de directie niet aansprakelijk is voor schade aan afgegeven eigendommen, is hij juridisch onhoudbaar.
Als een restaurant bijvoorbeeld in vlammen opgaat, blijft de directie gewoon aansprakelijk. Bovendien is een disclaimer een eenzijdige mededeling en ook daarmee is de juridische waarde twijfelachtig, aldus Mr. Michaël van Leeuwen, juridisch adviseur bij ICTRecht.

Een uitsluiting van aansprakelijkheid is immers alleen geldig, als er vooraf instemming van de wederpartij is ontvangen en bij het onduidelijk vermelden van een disclaimer, is daar natuurlijk geen sprake van.  Als een bedrijf of organisatie een advies geeft via de website, dan kan het aansprakelijkheidsrisico niet gedekt worden door een disclaimer.

Een disclaimer

  • heeft dus geen juridisch waarde
  • klinkt negatief
  • gaat uit van wantrouwen
  • is niet klantvriendelijk
  • en probeert de verantwoordelijkheid af te schuiven op de bezoeker

maar het vermelden ervan is natuurlijk niet verboden.

Proclaimer
Als je de informatie op je website zo goed en actueel mogelijk wilt weergeven, dan kun je beter een proclaimer plaatsen. Daarin beloof je dat je je uiterste best zult doen om bijvoorbeeld correcte en zo actueel mogelijke informatie te verstrekken.

Je roept je bezoekers eventueel op om bij geconstateerde fouten contact op te nemen, zodat je die snel kunt verbeteren. Bij voorkeur maak je het je bezoekers zo gemakkelijk mogelijk, door er meteen een link naar een contactformulier bij te plaatsen.

Overheid en bedrijfsleven
Overheidsinstanties mogen inmiddels al geen disclaimers meer publiceren. Het standpunt is dat informatie van de overheid correct en betrouwbaar moet zijn. Als de overheid zich al zou gaan verschuilen achter vrijwaringsverklaringen, wie kan de burger dan ook nog wel vertrouwen? Steeds meer overheidssites vervangen daarom verplicht hun disclaimer in een proclaimer. Ook een enkele commerciële organisatie waagt de stap naar een proclaimer, zoals verzekeraar Ditzo.

Privacyverklaring en auteursrecht
Naast de vrijwaringsclausule vindt je op veel websites ook andere informatie in de disclaimer. Bijvoorbeeld een privacyverklaring en informatie over auteursrecht. Strikt genomen hoort die hier niet thuis. Het zijn aparte verklaringen, die je ook beter afzonderlijk kunt vermelden.

Een privacyverklaring is wettelijk verplicht als je persoonsgegevens verzamelt. Welke informatie daar in thuishoort lees je op de website van juridisch adviseurs ICTRecht.

Cookiewet
Belangrijk voor de privacyverklaring is dat in mei 2012 de ‘cookiewet’ is aangenomen. Misschien maak je op je website gebruik van cookies (vraag je webbouwer ernaar) om bijvoorbeeld het gedrag van webbezoekers te meten. Dan ben je niet alleen verplicht om dat kenbaar te maken, je moet webbezoekers daarvoor ook expliciet toestemming vragen.

Meer informatie over regels rond cookiegebruik vindt je op de pagina Standaardtekst voor je privacyverklaring als je tracking cookies inzet’ van ICTRecht. Daar vind je voorbeeldteksten, die je kunt gebruiken in de privacy-verklaring voor je website.

Auteursrecht
Wat betreft het auteursrecht zijn er twee soorten meldingen. De ene melding dient om de rechten van andere personen en organisaties te respecteren, de andere gaat over je eigen auteursrecht. Door te vermelden dat je je zo veel mogelijk inspant om de rechten te respecteren van de eigenaren van teksten, foto’s, merken, logo’s et cetera maak je een vriendelijk gebaar. Maar meer ook niet. Net als bij de disclaimer kun je ook in dit geval de aansprakelijkheid van eventuele rechtenschending niet met een statement afwijzen.

Webbezoekers erop wijzen dat de inhoud van je site onder het auteursrecht valt en dat niets ervan overgenomen mag worden zonder jouw toestemming, is eigenlijk ook overbodig. Het auteursrecht ontstaat op het moment dat het materiaal is geproduceerd. Je hoeft dat niet afzonderlijk te vermelden. Hoewel het natuurlijk nooit kwaad kan om deze regel nog even in herinnering te brengen.

Wil je een proclaimer voor je website opstellen. Maak dan bijvoorbeeld gebruik van de disclaimergenerator van ICTRecht of kijk eens hoe andere organisaties dat doen. Meestal gaat het om algemene formuleringen. Of het zinvol voor je is, kun je nu zelf bepalen.

Wim

 

logoweb2view      logo     Team ballen      jiglogo      LogoAWG-def     Logo adviesbureau     Logogritt AWG site

Basic RGB         JAG-logo-zonder-tekst         Profielbalk-2        logoshifty AWG site        logo_new