Bijzondere voorwaarden

In je algemene voorwaarden maak je duidelijk waar je in zakelijk opzicht staat, wat je principes zijn als handelspartner, wie wanneer en in welke omstandigheden aansprakelijk is en nog veel meer uitermate belangrijke details.

Je bijzondere voorwaarden zijn volledig toegespitst op de inhoud van het project dat je aanneemt en de bijzondere afspraken die je met je klant maakt over zijn specifieke project.

Denk daarbij aan afwijkende betalingsafspraken t.o.v. termijn in je algemene voorwaarden of andere garantievoorwaarden dan welke je standaard afgeeft.

Maar het kan ook gaan over bijzondere omstandigheden bij bijvoorbeeld een bouwproject. Leg in je bijzondere voorwaarden vast dat je financieel niet aansprakelijk bent voor verborgen gebreken of de gevolgen daarvan.

Bij het afhangen van een schuurdeur loopt het natuurlijk allemaal niet zo’n vaart, maar bij zaken waar het om grotere bedragen gaat kunnen je afspraken eigenlijk niet duidelijk genoeg zijn. Elk mogelijk discussiepunt kun je in je bijzondere voorwaarden ondervangen.

Extra relevant is tenslotte dat je in elk afzonderlijk document bij een opdracht verwijst naar een opdracht- of contractnummer.

Over overeenkomsten vind je op een afzonderlijke pagina meer informatie.

Wim

 

logoweb2view      logo     Team ballen      jiglogo      LogoAWG-def     Logo adviesbureau     Logogritt AWG site

Basic RGB         JAG-logo-zonder-tekst         Profielbalk-2        logoshifty AWG site        logo_new