Schriftelijke overeenkomst

Wanneer je een principeovereenkomst met je klant bereikt hebt, is het soms belangrijk dat je de gemaakte afspraken vastlegt.

Je klant heeft aangegeven wat zijn wensen zijn in afwijking tot je algemene voorwaarden, je hebt  nog eens duidelijk met hem doorgesproken wie in dit specifieke project waar aansprakelijk voor is en je bent het eens over het bedrag waar je het karwei voor aanneemt en de betalingstermijnen.

De aanpassingen van praktische aard leg je nu vast in de bijzondere voorwaarden

Om de afspraken die je met je klant gemaakt hebt naar hem te bevestigen, maak je van je offerte een opdrachtbevestiging. Je brengt in je offerte alleen maar wijzigingen aan, maakt aanvullingen of laat passages weg, waarover je met je klant overeenstemming hebt bereikt.

Je laat je klant paraferen voor gezien en je kunt aan je overeenkomst beginnen. Naast je algemene en bijzondere voorwaarden is dat dan weer het meest belangrijke document na een geslaagde onderhandeling.

Dat daar tenslotte van beide partijen een volledige handtekening onder komt, mag duidelijk zijn.  In je overeenkomst zijn een aantal dingen belangrijk:

  • de partijen moeten er met name in genoemd worden
  • de prijsafspraken horen er duidelijk in te staan
  • de betalingsvoorwaarden moeten er in voorkomen
  • een verwijzing naar de opdrachtbevestiging is nuttig
  • een verwijzing naar de specifieke voorwaarden is handig

Maar hoe goed je je ook presenteert en wat je je klant ook belooft, zijn twijfels vervagen pas als hij je aan het werk ziet of nadat je je werk hebt opgeleverd.

In sommige branches is het daarom goed als je je klant een schriftelijke garantie aanbiedt.

Je doet dat natuurlijk in overleg met hem en afhankelijk van de branche waarin je actief bent. Details daarover kun je op laten nemen in je algemene en specifieke voorwaarden, die wij voor je kunnen opstellen.

Wim

 

logoweb2view      logo     Team ballen      jiglogo      LogoAWG-def     Logo adviesbureau     Logogritt AWG site

Basic RGB         JAG-logo-zonder-tekst         Profielbalk-2        logoshifty AWG site        logo_new